Uudised

Erasmus+ õpiränded

10.09.18


Avasta oma anne õppides parimatelt
- Discover your talent by learning from the best
nr. 2017-1-EE01-KA102-034680, 01.06.2017 - 31.05.2019

Kompetentside arendamine läbi uute kogemuste - Development of Competence Through New Experience
nr. 2018-1-EE01-KA102-046858 01.06.2018 – 31.05.2019

Erasmus+ programmi kahe projekti raames korraldab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus välispraktikad.

Kandideerimine välispraktikale 2018/2019 õppeaastal:

Tabel

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb esitada vanema/eestkostja nõusolek (kui te olete alla 18 aastat)!