Tuleohutus

Kreenholmi 45 tulekustutite, tuletõrjevesikute ja tulekahju teatenuppude asukohad:

Narva Kutseõppekeskuse tulekahju korral tegutsemise plaan.
Narva Kutseõppekeskuse avarii, kriisi- ja hädaolukordades tegevusplaan asub DHS-is (dokumendi nr 1.1-7/193, 03.07.2015).
 
Narva Kutseõppekeskuses toimunud tuleohutusalased koolitused ja õppused:
 
Jrk nr
Tegevus
Aeg
1
Evakuatsiooniõppuse koolitus
19, 20.10.2009
2
Evakuatsiooniõppus
21.10.2009
3
Evakuatsiooniõppus
03.11.2010
4
Evakuatsiooniõppuse koolitus
26.09.2011
5
Evakuatsiooniõppus
27.09.2011
6 Evakuatsiooniõppus 07.09.2012
7 Evakuatsiooniõppuse koolitus 25.09.2013
8 Evakuatsiooniõppus 16.10.2013
9 Evakuatsiooniõppus 15.09.2014
10 Evakuatsiooniõppuse koolitus 18.09.2014
11 Evakuatsiooniõppuse koolitus  15.09.2015
12 Evakuatsiooniõppus 17.09.2015