ESF meetme 1.1 projekt
"Virumaa koostöö - paindlikum eelkutseõpe noortele"

Projekti üldine eesmärk oli regiooni kolme kooli baasil Ida-ja Lääne-Virumaa ühtlustatud eelkutseõppe süsteemi väljatöötamine. See süsteem loob võimalused noorte paremale konkurentsivõimele tööjõuturul ja haridusmaastikul ning aitab kaasa põhikoolist väljalangenute taas kaasamisele haridussüsteemi.

Projekti põhitegevus on eelkutseõppe korraldamine ning:

  • õppegruppide komplekteerimine, gümnaasiumiõpilastele, põhikooli õpilastele ja põhikoolist väljalangenutele
  • kutsenõustamisteenuse korraldamine
  • õppekavajärgse tegevuse korraldamine
  • õppepraktikate ja õppekäikude korraldamine
  • õppejõudude vahetus
  • koostöö KOVide ja üldhariduskoolidega
  • õppekavade areng ja ühtlustamine kogu Virumaal

Juhtpartner: Rakvere Kutsekeskkool

Partnerid: Narva Kutseõppekeskus, Sillamäe Kutsekeskkool

Kontaktisik: Ljubov Kaalik

Projekti aastaaruanne

Õppereis Tallinna

Noorehitajate konkurss

Projekti „Eelkutseõpe“ lõpuõhtu