Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õppuritele Pärnus

Kevad 2009

Õppetöö toimus inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007 - 2010” raames.

Täiendava õppetöö põhieesmärk oli arendada osalejate üldkeele- ja erialakeeleoskust selleks, et tagada sihtrühma õppijatele paremaid võimalusi tööturul konkureerimiseks.

Vastuvõttev partner - Pärnumaa Kutsehariduskeskus.

Projektis osalesid kahe õpperühma õppurid ja nende õpetajad:

09.03. – 04.04.2009 kolmanda kursuse kokad põhihariduse baasil (grupp PKO-31): Maria Bystrova, Sergei Dudarev, Julia Jermošina, Tatjana Nosova, Artjom Pertsev, Natalia Rupšite, Jegor Volkov. Õpetajad: Ljudmila Gavrilova, Irina Burkina, Marina Arhipova.

Pärnus

Pärnus

Pärnus

Pärnus


19.04. – 08.05.2009 teise kursuse toitlustusteenindajad keskhariduse baasil (grupp KTT-21): Nadezhda Davydova, Natalja Ignatjeva, Ivan Kožekin, Olga Nikolajenkova, Natalja Plesnjova, Aleksandra Tšulkova, Olga Vassilevskaja. Õpetajad: Alfia Farfutdinova, Jelena Zabegajeva.

Pärnus

Pärnus

Pärnus

Täiendav õppetöö koosnes järgmistest osadest:

  • Eesti keele kursus
  • Kokkade erialakeele tunnid
  • Erialane praktika
  • Õppekäigud ettevõtetesse
  • Kultuuriline programm (ekskursioonid, teater, festivalid, kontserdid).

Projekti koordinaatorid olid:

Jelena Lohmatova, Narva Kutseõppekeskus

Piret Koorep, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Rohkem infot: PÄRNU POSTIMEES"Aktuaalne Kaamera"