Leonardo da Vinci, "Smart hands & open minds"

„Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide kaudu“
 
2009-IVT-04/22-3.2/419
 01.09.2009 - 22.07.2010
 
Antud projekt on mõeldud Narva Kutseõppekeskuse õpilastele, kes õppivad majutuse- toitlustuse ja metallitöö valdkondades.
Projekti põhieesmärk on õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine spetsiaalselt koostatud programmide ja kvaliteetselt korraldatud praktikate abil.
Projekti spetsiifilised eesmärgid on:
  1. Parendada projektis osalejate erialasi teadmisi ja oskusi vastavuses õppekavade ja praktikakavade nõudmistega.
  2. Muuta õppimine mitmekesisemaks ja pakkuda õpilastele paremaid võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks.
  3. Parendada osalejate võõrkeelte ja teiste kultuuride oskusi.
  4. Omandada teadmisi ja saada kogemusi, mida auditoorne õpe ei võimalda.
  5. Tagada sihtrühma õppijatele paremad võimalused tööturul konkureerimiseks.
Projekti raames korraldatakse neli välispraktikat:
 
28.09. – 31.10.2009 praktika Itaalias. Osalejad: 2 põhikooli baasil koka ja 2 põhikooli baasil pagar-kondiitri eriala III kursuse õpilast. Vastuvõttev partner: Fattoria Biologica Patrice.

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias

Itaalias


08.11. – 28.11.2009 praktika Belgias. Osalejad: 6 põhikooli baasil keevitaja eriala II kursuse õpilast. Vastuvõttev partner: Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs.

Belgias

Belgias

Belgias

Belgias

Belgias

 
18.04. – 22.05.2010 praktika Saksamaal. Osalejad: 3 põhikooli baasil koka ja 3 põhikooli baasil pagar-kondiitri eriala II kursuse õpilast. Vastuvõttev partner: Jugendwerk die Insel gGmbH.

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

 
25.04. – 28.05.2010 praktika Hispaanias. Osalejad: 6 keskkooli baasil hotelliteeninduse I kursuse õpilast. Vastuvõttev partner: "STEP Training".

Hispaanias

Hispaanias

Hispaanias

Hispaanias

 
Kokku osales projektis 22 õpilast.
 
Õpilaste blogid Internetis:
Praktika Itaalias
Praktika Belgias
Praktika Saksamaal
Praktika Hispaanias
 
11.05.2010. a toimus projektide praktikapäev. Pilte vaata siit.
 
Õpilaste esitlused:
Praktika Itaalias, kokad ja pagarid.
Praktika Belgias, keevitajad. 
Praktika Saksamaal, kokad ja pagarid. 
Praktika Hispaanias, hotelliteenindus.

Projekti koordinaator - Jelena Lohmatova