Klienditeeninduse seminarid õpilastele
 
Projekti Partnership East raames korraldati Eestis õpilastele kaks klienditeeninduse seminari.
 
Esimene koolitus ”Anna inimesele seda, mida ta tahab” toimus 5. ja 6. novembril Narva Kutseõppekeskuses. Lektor Bryan Roberts Kotkast õpetas Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilastele klienditeeninduse põhitõdesid, praktilistes harjutustes kinnistati omandatut. Lektorit abistas tõlkimisel NVTC kutseõpetaja Juri Gerzanitš.
 
21. ja 22. novembril toimus NVTC-s projekti Partnership East raames seminar-treening “Praktiline soome keel klienditeeninduses”, mille eesmärgiks oli praktiseerida soome keelt ning tutvustada õpilastele Soome klienditeeninduse kombeid.
 
Seminari läbiviija Porvoo Kaubanduskooli õppejõud Matti Talvela jäi meie õpilastega väga rahule. Lektorit abistas tõlkimisel NVTC eesti keele õpetaja Aino Orav. Seminari tööst võtsid osa Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilased. Tagasiside ankeetidest selgus, et õpilastele meeldis omandada praktilisi teadmisi klienditeeninduses ja samal ajal õppida keelt. Õpilaste sõnul on väga hea õppida keeleõppe käigus praktilist suhtlemist.