Projekti osalejate ankeetide kokkuvõte

Aprill-detsember 2007
 
Projekti eesmärgid:
1. Piiriületava ettevõtete koostöö alustamine (max 10 Soome ja 10 Eesti ettevõtet);
2.Turismi toetavate uute koostöömudelite (keskaja ja toitlustamise teema) planeerimine ja piloteerimine;
3. Klienditeeninduse koolituse arendamine.
 
Töörühma nr 1 aruanne:
Projekti raames korraldati ettevõtjatele järgmised seminarid:
 
1
Seminar 28 - 29.05.07 Narva-Jõesuu, Eesti
2
Seminar 17-19.06.07 Porvoo, Soome
3
Seminar 01.11.07 Toila, Eesti
4
Seminar «Entrepreneurship and tourism environment in Kotka-Hamina region»,
14 -16.11.07, Kotka, Soome
 
Eesti osalejatel paluti täita tagasiside ankeedid. Hinne anti 5-pallilisel skaalal (1- ei ole üldse nõus, 5- täiesti nõus)
 
Ankeetide analüüs näitas, et 78,8% vastanutest oli projekti eesmärk selge, täpselt väljendatud (hinne-5 ), 21,2% vastanutest (4).
 
62,5%vastanutest leidis, et projekti seminarid aitasid kaasa projekti eesmärkide saavutamisele –hinne 5, 31,3% - hinne 4, 6,2% - hinne 3.
 
62,5% vastanutest leidis, et projekti seminarid olid efektiivselt läbiviidud– hinne 5, 34,4% -hinne 4, 3,1% -hinne 3.
 
84,4%vastanutest leidis, et seminarid olid hästi organiseeritud– hinne 5, 12,5% -hinne 4, 3,1% - hinne 2.
 
68,8%vastanutest leidis, seminaride materjalid olid vajalikud – hinne 5,  21,9% - hinne 4, 6,2% -hinne 3,  3,1% - hinne 2.
 
57,2% vastanutest hindas enda aktiivsust projektis –hinne  5,  42,8% - hinne 4.
 
57,2% vastanutest hindas partnerite otsinguid projekti ajal kõrgeks – hinne 5, 7,1% -hinne 4, 21,4% - hinne 3, 14,2% - hinne 1.
 
Projektis osalemine aitas leida koostöökontakte, hinnata ettevõtete tegevust Soomes, eripära, huvisid, partnersuhteid, aga samuti tutvuda seadusandluse ja äri arendamisega.
 
Projektis loodi kohtaktid järgmiste koostööpartnerite vahel:
 
1. suund: kõik projektis osalejad Eesti ettevõtjad märkisid positiivsena, et projekti käigus tekkisid ja tugevnesid koostöösuhted projektis osalenud Eesti ettevõtjate vahel. Väljatöötamisel on idee kõigi turismifirmade ühinemisest mittetulundusühinguks, et lahendada paljud küsimused ühiselt.
 
2. suund: loodud on  kontaktid samadel tegevusaladel tegutsevate Soome ettevõtjatega.
Eesti
Eesti
Soome
OÜ Lydia:
Projektis osalejad
Sofia Interior
Koostöö kahe firma vahel on sisukas, Sofia Interior tegeleb mängumajade miniasjade müügiga. OÜ Lydia töötas välja individuaaltellimuse alusel riidest erinevad mudelid (voodipesukomplektid, dekoratiivsed padjad, tekid jne). 2007.a.juunis toimunud kohtumisel arutati Narva linnale esitatava tellimuse üksikasju. Edasi koostöö jaoks lepiti kokku värvigammas ja materjalides, pandi paika tulevikuks koostööplaanid.
Eesti
Eesti
Soome
OÜ Ekavid
 
 
Cursor OY
Turismifirma Monica tuur
 
Eesti
Eesti
Soome
FIE Sergei Okunev:
 
Porvoo International Services,
Sofia Interior,
Partia
Koostöö oli tulemuslik, osaleti erinevatel laatadel Eestis ja Soomes, Eesti osapool oli tegevustes eriti aktiivne.
Eesti
Eesti
Soome
Narva Muuseum
 
 Maarit Laitala (Мuuseum)
Aleksei Kantanen (Cursor OY)
Projekti raames töötati välja uus turismitoode – keskaegne ekskursioon Narva linnuses.
 
Eesti
Eesti
Soome
SK Tais
 
Porvoo linna spordiklubi
Eesti partner jätkab tööd kasutades Soome partnerite kogemusi elanikele tervislike eluviiside teavitamisel.
 
Eesti
Eesti
Soome
Kvikans Reisid OÜ
partnerid
Porvoon kauppaoppilaitos Borga handelsläroverk Porvoo Commercial College
Restaurant Meriniemi
Cursor Oy
 
Eesti
Eesti
Soome
OÜ Travel Balt
(Hotell INGER, Restoran SALVADORE)
Heino Tours OÜ
Ekavid OÜ
Äriinkubaator Eagle Nest
Lydia OÜ
Promelauks OÜ
 
Porvoo International Services
Cursor OY
Heino Tours Oy
 
Eesti
Eesti
Soome
OÜ Vagas 2000
UÜ EKAVID,
Hotel INGER,
Kvikans Reisid OÜ
 Restaurant Meriniemi
Kavas ettevõtete ekskursioonid Soome.
Eesti
Eesti
Soome
OÜ Kvikans Reisid
UÜ EKAVID,
Hotel INGER,
Vagas 2000 OÜ
 Porvoon kauppaoppilaitos Borga handelsläroverk Porvoo Commercial College
Restaurant Meriniemi
Cursor Oy
Koostöö jätkub, kuna on olemas huvi partnerite vahel.
Eesti
Soome
OÜ Heino Tours
Heino Tours Oy
 
Eesti
Soome
MTÜ Narva Ettevõtluse arendusühing
JKC OY Consulting
Taidokas OY
Cursor Oy
 
Kõik osalejad märkisid, et projektis osalemine oli vajalik, tulevikus soovivad nad võtta osa analoogsetest üritustest.Osalejad parandavad oma ettevõtetes klienditeeninduse kvaliteeti kasutades seminaridel saadud teadmisi, hakatakse senisest aktiivsemalt otsima kontakte mitte ainult oma firma mitmekülgseks arenguks, vaid ka piirkonna turismisfääri arendamiseks.Projektis osalemine oli vastanute sõnul kasulik, kuna tutvumine uute piirkondade, uute tegevussuundade ja inimestega laiendas silmaringi, parandas enesehinnangut ja selgitas enda võimalusi. Projektis osaledes analüüsiti enda ettevõtte tegevust, vaadati end kõrvalt, õpiti edukamatelt, lahendati probleeme ühiselt. 
Huvitavad ja kasulikud olid mitteformaalsed kohtumised partneritega, mis aitasid leida uusi koostööpartnereid.