TEGEVUSARUANNE
Projekti nimi: “Partnership East”
Aruandeperiood: 01.09.-31.12.2007
Juhtpartner: Porvoo International Services Oy
Vastutav partner Eestis: Narva Kutseõppekeskus
Aruande koostaja: Riina Veidenbaum, projekti koordinaator Eestis
 
Projektitegevused:
Projekti II perioodil 01.09.-31.12.2007 said planeeritud tegevused teostatud.
Projekti Eesti poolne koordinaator Riina Veidenbaum.
1.      Riina Veidenbaum, projekti koordinaator Eestis alates 11.06.2007
2.      Maris Heimo, projekti raamatupidaja
Teiseks Eesti projekti koordinaatoriks ja raamatupidajaks Sillamäe Kutsekoolis
     1. Natalja Rättel – koordinaator
     2.  Natalja Haukki – raamatupidaja
 
Projekti teisel etapil toimusid järgmised üritused:
03.09. - juhtrühma koosolek Tallinnas, Euroopa Liidu infokeskuses, lisaks projekti Soome- poolse kooordinaatori Jukka Hakala ja Eesti-poolse koordinaatori Riina Veidenbaumi nõupidamine
 
10.-13.10. Restorani ja toidu teema õpilaste õppereis -Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilased Soomes, praktilised treeningud, õpitoad EKAMI -s ja Keisarinsatama restoranis.
 
17.10. projekti Eesti partnerite üldkoosolek – 01.11. seminari korraldamine, seminari kava kinnitamine
                                  
15.-17.10. Restorani ja toidu teema õpilaste õppereis- EKAMI õpilased Eestis, praktiline treening, õpitoad restoranis Salvadore, Narva Kutseõppekeskuses ja Sillamäe Kutsekoolis.
                                              
24.-26.10. Soome turismiala grupi reis Ida-Virumaale, Narva Kutseõppekeskuse ning Narva turismikeskuse ja firmade külastamine
                       
01.11.Seminar Toilas “Soome klientide teenindamine” Eesti ettevõtjatele ning Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpetajatele ja õpilastele.
                                  
05.-07.11. Juhtrühma nõupidamine Kotkas, töörühma nr 1 tegevuste nõupidamine Kotkas.

05.-07.11. Klienditeeninduse koolitus Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilastele, Narva Kutseõppekeskuses, lektor Bryan Roberts.
 
14.-16.11.  Eesti ettevõtjate õppereis Soome, seminar «Entrepreneurship and tourism environment in Kotka-Hamina region» Kotkas.                      
14.11. - seminarile sõit Narva-Tallinn-Helsinki (16 osalejat Eestist)
15.-16.11. projekti seminar Soomes, tagasisõit Kotka-Helsinki- Tallinn-Narva
  
Seminari ettekanded:
 • ülevaade Kotkast kui merelinnast
 • Kotka linna arengud turismi valdkonnas.
 • Kalle Kallionpää ja Aleksei Kantanen OÜ Cursor tutvustasid välisettevõtete võimalusi Lõuna-Kymenlaakso regioonis.
Ringkäigul tutvuti Lõuna-Kymenlaakso Kutsekooliga, põhjalikum ülevaade saadi erinevate restoranide töökorraldusest.
 
Ringsõidul piirkonna puhkealadele tekkisid osalejatel uued ideed oma ettevõtete arendamiseks.
 
Toimusid projekti partnerite läbirääkimised, töörühmade töökoosolekud.
 
21.-22.11. Klienditeenindus koolitus Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilastele, Narva Kutseõppekeskuses, lektor Matti Talvela.
 
29.-30.11.  Soome õpilaste esitlus ja kohtumine Narva Kutseõppekeskuse õpilaste ja õpetajatega.
 
12.12. projekti raames väljatöötatud uus turismitoote “Elu keskaegses Narva kultuuris” esitlus.
 
17.-19.12. Narva Kutseõppekeskuse 3 õpilast ja õpetaja Marina Arhipova õppereis Soome, esitlused, kohtumised õpilaste ja õpetajatega Porvoos.
 
19.12.turismitoote töörühma koosolek – 12.12. ürituse analüüs, idee edasised kasutusvõimalused Narva Kutseõppekeskuses ja koostööpartneritel.
 
Samuti olid teostatud selle perioodi jooksul järgmised projektis kavandatud tegevused:
September-detsember 2007
 1. Allkirjastati koostööleping Eesti partnerite vahel.
 2. Levitati informatsiooni projekti idee, teemade ning tegevuste kohta kutsekoolide õpetajatele ja töötajatele.
 3. Tehti koostööd projekti partnerettevõtetega, levitati informatsiooni projekti kohta ettevõtetele, peeti läbirääkimisi firmadega.
 4. Korraldati töörühmade koosolekuid.
 5. Analüüsiti toimunud Toila seminari.
 6. Planeeriti edasist koostööd.
 7. Analüüsiti toimunud Kotka seminari.
 8. Analüüsiti kolme töörühma tegevusi.
 9. Peeti läbirääkimisi uute ettevõtjatega ühise koostöö alustamiseks.
 10. Kavandati projekti lõppemise järgseid tegevusi.
Teisel etapil olid hõivatud järgmised töötajad:
Nende panus projekti on märgitud vastavalt:
MR (mitterahaline) panus
R (rahaline) panus
 
Narva Kutseõppekeskuse poolt:
 1. Margus Ojaots, direktor , MR
 2. Jelena Zabegajeva, kutseõpetaja, R
 3. Aino Orav, õpetaja, MR
 4. Tatjana Dolgovskaja, kutseõpetaja, MR
 5. Juri Gerzanitš, kutseõpetaja, R
 6. Jelena Belkova, õpetaja, MR
 7. Irina Ossipenko, õpetaja, MR
Sillamäe Kutsekooli poolt:
1.      Svetlana Mitsõk, õpetaja, R
2.      Aleksandr Kuklov, direktori asetäitja, R
3.      Natalja Tarassova, õpetaja, MR
4.      Ovidiu Vasile Redeau R
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt:
 1. Georgi Ignatov, direktor, MR
 2. Viktoria Kaju, peaspetsialist, R
 3. Katrin Liblik, spetsialist, R
 4. Valentina Arenson, spetsialist, MR
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt:
  1. Andres Noormägi, linnapea, MR
  2. Tatjana Pagajeva, abilinnapea, R
Projekti eesmärgid said täidetud.
 
Lisa 1 Töörühma nr 1 osalejate ankeetide kokkuvõte
Lisa 2 Narva linnuses toimunud 12.12. üritusel osalejate ankeetide kokkuvõte
Lisa 3 Klienditeeninduse seminarid õpilastele
Lisa 4 turismitoote “Elu keskaegses Narva kultuuris” CD, õhtu filmisid Narva Kutseõppekeskuse õpilased koos erialaõpetajatega.