TEGEVUSARUANNE
Projekti nimi: “Partnership East”
Aruandeperiood: 01.04.2007 – 31.08.2007
Juhtpartner: Porvoo International Services Oy
Vastutav partner Eestis: Narva Kutseõppekeskus
Aruande koostaja: Riina Veidenbaum, projekti koordinaator Eestis
 
Projektitegevused:
 
Projekt sai alguse 01.04.2007. Vastutavaks partneriks Eesti poolt on Narva Kutseõppekeskus. Otsustati, et projekti kestel hakkab selle projekti raames töötama kaks Narva Kutseõppekeskuse töötajat, Dmitri Lohmatov ja Maris Heimo.
 
Seoses Dmitri Lohmatovi otsusega lõpetada töö Narva Kutseõppekeskuses, jätkas projekti koordineerimist Riina Veidenbaum
 
 1. Dmitri Lohmatov, projekti koordinaator Eestis 01.04.-10.06.2007
  Riina Veidenbaum, projekti koordinaator Eestis alates 11.06.2007
 2. Maris Heimo, projekti raamatupidaja
 
Teiseks Eesti projekti koordinaatoriks ja raamatupidajaks on:
Sillamäe Kutsekoolis
     1. Natalja Rättel – koordinaator
     2.  Natalja Haukki – raamatupidaja
 
 
Projekti esimesel etapil on toimunud järgmised üritused:
 
18.04. projekti koordinaatorite koosolek
 
27.04. projekti esimene Eesti partnerite koosolek
·        Plaanid, vastutajad, firmade-osalejate valimine, eelarve
10.05. Eesti partnerite töörühmade koosolek
·        Firmade valimine, rollide jaotus, vastutajate määramine
·        Ajagraafiku kooskõlastamine
·        Narva-Jõesuu seminari ettevalmistus
·        Töörühma nr 3 eksperdi valimine,
·        Itä-Uusimaa seminari osalejate valimine
 
28.05.-29.05. Esimene projekti seminar Eestis, Narva-Jõesuus
Seminari ettekanded:
 • Eesti turismikorralduse õpetamisest,
 • Eesti ärikeskkonna arengust,
 • EAS arengutest,
 • Narva linna arengutest,
 • Narva-Jõesuu arengutest,
 • Turismikorralduse ja klienditeeninduse standarditest.
 
Partnerfirmade esitlused – tutvumine, arenguplaanid, ootused projektile, koostöö
 
17.06. seminarile sõit Narva-Tallinn-Helsinki-Porvoo (16 osalejat Eestist)
18.-19.06. projekti seminar Soomes, tagasisõit Porvoo-Helsinki- Tallinn-Narva
Seminar ettekanded:
 • Itä-Uusimaa piirkonnast,
 • POLTE programmist,
 • Porvoo International Services
 • Äri ja klienditeeninduse õpetamisest Porvoo Commercial College `s
 • Porvoo piirkonna arengust ja trendidest
 
Projekti partnerite esitlused, läbirääkimised
Töörühmade töökoosolekud
Pressikonverents
Firmade külastused: Ensto Oy, „Jobs and Society”, Sofiainterior, Kananlento
 
28.06.-29.06. allkirjastati koostööleping juhtpartneri Porvoo Commercial College (direktor Jarl Bergström) ja Eesti poolt vastutava partneri Narva Kutseõppekeskus (direktor Margus Ojaots) vahel.
 
Koostöölepingu ettevalmistamine projekti raames Eesti partnerite vahel.
 
Samuti olid teostatud selle perioodi jooksul järgmised projektis kavandatud tegevused:
 
Aprill – august, 2007
 
 1. Levitati informatsiooni projekti idee, teemade ning tegevuste kohta kutsekoolide õpetajatele ja töötajatele.
 2. Hakati koguma andmeid võimalikest partnerettevõtetest, levitati informatsiooni projekti kohta ettevõtetele, peeti läbirääkimisi firmadega.
 3. Korraldati töörühmade koosolekuid
 4. Analüüsiti toimunud Narva-Jõesuu seminari
 5. Planeeriti edasist koostööd.
 6. Analüüsiti toimunud Porvoo seminari
 7. Analüüsiti kolme töörühma tegevusi,
 8. Peeti läbirääkimisi uute ettevõtjatega ühise koostöö alustamiseks
 9. Kavandati II perioodi tegevusi, korrigeeriti projekti ajakava
Esimesel etapil olid hõivatud järgmised töötajad:
Nende panus projekti on märgitud vastavalt:
MR (mitterahaline) panus
R (rahaline) panus
 
Narva Kutseõppekeskuse poolt:
 
 1. Margus Ojaots, direktor , MR
 2. Jelena Zabegajeva, kutseõpetaja, R
 3. Aino Orav, õpetaja, MR
 4. Tatjana Dolgovskaja, kutseõpetaja, MR
 5. Juri Gerzanitš, kutseõpetaja, R
 6. Jelena Belkova, õpetaja, MR
 
Sillamäe Kutsekooli poolt:
 
1.      Svetlana Mitsõk, õpetaja, R
2.      Aleksandr Kuklov, direktori asetäitja, MR
3.      Natalja Tarassova, õpetaja, R
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti poolt:
 
 1. Georgi Ignatov, direktor, MR
 2. Viktoria Kaju, peaspetsialist, R
 3. Katrin Liblik, spetsialist, R
 4. Valentina Arenson, spetsialist, MR
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt:
  1. Andres Noormägi, linnapea, MR
  2. Tatjana Pagajeva, abilinnapea, R
 
Järgneva aruandeperioodi kesksed tegevused:
03.09. - Juhtrühma koosolek Tallinnas
 
11.-12.10.2007 Restorani ja toidu teema õpilaste vahetus (NVTC ja SKK õpilased Soomes, praktiline treening EKAMI s ja Keisarinsatama restoranis
                                  
15.-17.10.2007 Restorani ja toidu teema õpilaste vahetus EKAMI õpilased Eestis, praktiline treening SKK, NVTC ja restoranis Salvadore
                                              
24.-26.10.2007 Soome turismiala grupi reis IdaVirumaale, Narva turismikeskuse ja firmade külastamine
                       
November 2007 Klienditeeninduse koolitus SKK õpilastele ja ettevõtjatele
                                  
Juhtrühma koosolek Kotkas

November 2007 Klienditeeninduse koolitus NVTC õpilastele ja ettevõtjatele
November 2007 Eesti ettevõtjate reis Kymenlaaksosse                                                                     
 
November 2007 Klienditeenindus koolitus firmadele Porvoos
 
Detsember 2007 Lõpuseminar ja pressikonverents Soomes ja Eestis


 
Järgmise väljamaksetaotluse ja aruande esitamise aeg - 31.12.2007