“OPEN WINDOWS – a way to improve learning methods and cultural awareness of adult learners”

2005 – 2007

Projekti põhieesmärgiks oli parendada kasutatavaid töötute ja invaliididega läbiviidava töö meetodeid ning pakkuda uusi koolitamisviise nimetatud sihtrühmadele, kasutades rahvusvahelist kogemust.

Projekti partnerid:
Narva Kutseõppekeskus, Eesti
Tysvaer Õppekeskus, Norra
Messolonghi Tehnoloogia Instituudi Ärikool, Kreeka

Projekti tulemused ja tooted:

  • Sotsiaalpartnerite reaalne koostöövõrgustik kolmes riigis
  • Metoodiline materjal teemal „Töö erivajadustega inimeste ja töötutega“
  • Lõppkonverents
  • Projekti kodulehekülg Internetis
  • Õppijate küsitlus
  • Projekti brošüürid

Projekti kodulehekülg: openwindows