Ühises sportimises peitub rohkem, kui terve keha....

      

Projekti nimi: Narva ja Viljandi noorte meistrite ühise kultuuriruumi loomine ja lõimumise toetamine füüsilise liikumise kaudu

Projekti eesmärk

Ühise kultuuriruumi tekkele aitavad kaasa sportlikud tegevused. Projekti eesmärk on pakkuda Narva Kutseõppekeskuse õpilastele eestikeelses keskkonnas mitmekesiseid suhtlemis- ja sportlikke tegutsemisvõimalusi koos Viljandi Kutseõppekeskuse õpilastega. Koolide noored saavad tuttavaks ja ühiste sportlike tegevuste kaudu suureneb omavaheline suhtlus. 

Projekti kirjeldus

Projekti igal päeval osaleb mõlemast koolist kuni 40 õpilast, kokku on projekti otsene sihtrühm 320 õpilast. Projekti kaudne sihtrühm on ligi 1500 (õpilaste pereliikmed, sõbrad, grupikaaslased, õpetajad), kellele projektis osalenud õpilased jagavad infot.

Projekti erinevate päevade tegevused (seikluskasvatus, liikumisharrastus, meeskonnatöö, avalik esinemine, vabatahtlik töö, ürituste korraldus, eneseanalüüs, mitteformaalne õpe ja sportimine) annavad osalejatele positiivse kogemuse tegutsemisest erineva kultuuritaustaga meeskondades.

Projektis osalevad Narva Kutseõppekeskuse vene emakeelega 1.-2. kursuse ja Viljandi Kutseõppekeskuse eesti emakeelega 1.-2.kursuse kutsekeskharidusõppe õpilased.

Igalprojektipäeval toimub ühine tegevus kahe kooli segavõistkondades. Sporditegevusi korraldatakse järgmiselt: seiklusmängud, sporditreening Viljandis, Karula veskil ronimine, Narva Energiajooksust osavõtt, sportmängud ja foorumteater. Narvas ja Viljandis tutvustavad giidid linnu, räägivad linnade ajaloost ja tänapäevast.

Sportlikud ühistegevused toimuvad Eestimaa erinevates kohtades:

Vaata meie ühistegevuste kokkuvõtteid siit:

Lingid:

  1. 29.04. Viljandis    kokkuvõte,  pildid
  2. 12.05. Taevaskojas  kokkuvõte,  pildid
  3. 20.05. Kõrvemaal  kokkuvõte,  pildid
  4. 10.-11.06. Narvas  kokkuvõte,  video