Mentorluse projekt

„Eesti kutseõpetajate mentorluse oskuste arendamine“
LLP-LdV/VETPRO/2007/EE/040

01.02.08 – 01.02.09

Projekti eesmärgiks oli pedagoogide - mentorite kvalifikatsiooni ja kompetentsuse tõstmine ning Narva Kutseõppekeskuse mentorluse süsteemi loomine.

Lähetused projekti raames:

30.03. – 05.04.2008 Kreeka. Vastuvõttev partner: Technological Educational Institution of Messolonghi. Osalejad: Marina Jarmuhhamedova, Marina Kurt, Irina Malkus.

20.04. – 26.04.2008 Rootsi. Vastuvõttev partner: University of Gälve. Osalejad: Jelena Ibragimova, Tatjana Ševtšenko.

18.05. - 23.05.2008 Šotimaa. Vastuvõttev partner: Reid Kerr College. Osalejad: Aleksandr Beljakov, Irina Burkina, Tatjana Dolgovskaja, Irina Erstling, Irina Koževnikova, Marina Kornejeva, Anu Tikerpe, Tatjana Tkatšenko.

07.12. - 13.12.2008 Wales. Vastuvõttev partner: Gorseinon College. Osalejad: Inga Kalvist, Aleksandrs Lunovs, Irina Šutova.

Õpetajate tegevused lähetuste ajal:

  • professionaalsete suundadega ja õppetöö organiseerimisega tutvumine vastuvõtva partnerkoolis;
  • praktiliste tundide külastamine, mida viib läbi mentor, ning koos mentoriga noore pedagoogi praktiliste tundide külastamine;
  • vestluste läbiviimine noorte õpetajate ja mentoritega;
  • praktikakohtade külastamine ja vestlused ettevõtte praktika juhendajatega;
  • järgmiste teemade õppimine: pedagoogi -mentori professionaalne areng, kutseõpetaja-mentori ülesanded ja rollid, mentorluse eesmärgid ja võimalused, kutseõpetaja-mentori eneseanalüüs, noore õpetaja adaptatsioon, põhiprobleemid ja raskused, noorte õpetajate professionaalse kasvu, oskuste ja õppijate praktilise koolitusvilumuste jälgimine, analüüsimine, tagasiside andmine, mentorluse protsessi organiseerimine, ettevalmistamine, planeerimine, eesmärkide püstitamine praktilise koolituse läbiviimisel.

10.12.2008 toimus meie majas Leonardo Da Vinci projekti „Eesti kutseõpetajate mentorluse oskuste arendamine“ lõppkonverents.

Konverentsil arutati mentorluse põhimõtteid ja võimalusi Eestis, personali arendamise süsteemi Venemaa kutseharidusasutustes, mentorluse eripärasid Rootsis, Šotimaal ja Kreekas.

Südamest täname meie esinejaid Tatjana Tkatšenko, Jelena Ibragimova, Marina Jarmuhhamedova, Tatjana Dolgovskaja ja Elle Välja suurepärase töö eest, konverentsi osalejaid aktiivse osalemise eest ja meie külalisi Jelena Veretennikova (Petrovski Kolledž, St. Peterburg) ja Vilve Pohla (Eesti Mentorite Ühingu juhatuse liige) sisukate loengute eest.

Loodame, et see konverents on Narva Kutseõppekeskuse mentorluse süsteemi arendamise hea algus.

Kreekas

Rootsis

Šotimaal

Konverents

Konverents

Konverents

Projekti koordinaator – Tatjana Tkatšenko