Leonardo da Vinci, PLIMe 2007-2009

„Project based Learning Model by International eWork - PLIMe“

LLP-LdV-TOI-07-160803
2007 - 2009

Projektis osales 11 partnerit Soomest, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Sloveeniast ja Rumeeniast. Projekti raames töötas neli meeskonda: auto- ja transporditehnoloogiad, audiovisuaalsed kommunikatsioonid, elektroonika ja telekommunikatsioon ning mehhatroonika ja automaatika.

Projekti eesmärgid:

1. Uue rahvusvahelise e-õppe platvormi loomine 
2. Probleempõhise õppemudeli e-keskkonnas loomine ja ülesannete koostamine 
3. Uue õppevormi tundmaõppimine ja rahvusvahelise töö kogemuse omandamine 
4. Õpetajate ja õpilaste suhtlemis- ja inglise keele oskuste parandamine

Narva Kutseõppekeskuse osalejad:

Õpetajad Tatjana Ševtšenko, Aleksei Sidorov, Gennadi Ljangassov, Aleksandrs Lunovs, Jevgenia Mišina ja õpilased.

Projekti lõpukonverents toimus 23. - 25.09.2009 Tamperes, Soome.

Projekti lõpuseminar Eestis toimus 05.11.2009. a.


Projekti veebileht - http://plime.pkky.fi

Projekti lõpparuanne asub siin.