Leonardo da Vinci, lähetusprojekt 2010

„Kaasaegse rahvusvahelise kutseõppe võimaldamine kiirelt globaliseeruvas maailmas“

22-3.4/509

01.09.2010 - 23.12.2011

Antud projekti põhieesmärgiks on tutvuda välispartnerite kogemustega ning välja töötada kontseptsioon teistest riikidest õppurite õpetamiseks. Kokku projektis on 14 osalejat.

Projekti lähetused: 
28.11. - 04.12.2010, üks nädal - Türgi, Sisli Teachnical and Vocational High School. Lähetuse osalejad: teeninduse- ja tehnika osakonna juhataja, automaatika ja energeetika valdkonnajuht, IT-juht, tehnikaerialade valdkonnajuht (4 in.)

Sisli Technical and Vocational High School pakub oma õpilastele teise astme professionaalset kutseharidust ja täiendõpet oma eriala professionaalsete oskuste arendamisel, et saada tunnustatud spetsialistideks, kes on võimelised töötama rahvusvahelises keskkonnas.
See partner on üks suuremaid ja arenenumaid koole Türgis. Koolis on võimalik õppida IT-tehnoloogiaid, elektroonikat ja automaatikat ning autotehnikat. Õpilaste arv on 6274. Kooli laborid ja töökojad on sisustatud maailmakuulsate firmade – Honda, Toyota, VW, Fiat, Schneider, Otis, Turkish Telecommunication jne. toetusel. Kooli õppurid läbivad praktikat erinevates ettevõtetes, mis toetavad kooli arengut ja tagavad kvaliteetset praktikat õpilastele.
Lähetuse osalejate ajaveeb

30.01.- 05.02.2011, üks nädal - Soome, Salpaus Further Education. Lähetuse osalejad: haridustehnoloog, täiendõppeosakonna peaspetsialist, üldosakonna juht, õppekorralduse spetsialist (4 in.)

Salpaus Further Education korraldab alg-, täiend- ja töökohapõhise kutseõpet ning gümnaasiumi õpet Päijät-Häme regioonis. 
Salpaus töötab aktiivselt kohaliku, piirkonna ja riikliku kutsehariduse arendamisel eriti kutseõppe kvaliteedi arendamise alal. Salpaus osaleb riiklikus kvalifikatsioonide reformi protsessis.
Meie partneri koostöövõrgustik sisaldab ettevõtteid, äriühinguid, piirkondlikke omavalitsusi ja riiklikke valitsuseasutusi, kõrghariduse ja uuringute ülikoole, õpetajate koolituse õppeasutusi ja MTÜ-id. Salpausi rahvusvahelisteks tegevusteks on Norden, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide projektides osalemine ja koordineerimine. Hetkel on Salpaus hõivatud FINECVET 3 projektis (juhtpartner on Soome Riiklik Hariduse Nõukogu), mille eesmärk on riikliku käsiraamatu väljatöötamine ECVET süsteemi esitamiseks. 
Salpaus on väga aktiivne ja kaasaegne õppeasutus, kus toimivad erineva taseme e-õppe ja distantsõppe mudelid, täiendkoolitused erinevates keeltes nii kohal kui ka väljaspool Soomet, toimib tulemuslik koostöö Hiina ja Indiaga, tegutseb mitmetasandiline tunniplaani süsteem, mille järgi õpivad erinevatel õppevormidel ligi 22 881 õppurit.
Lähetuse osalejate ajaveeb
 
12.06. –21.06.2011, üks nädal ja kolm päeva - Hispaania, The Superior Center of Hospitality and Tourism. Lähetuse osalejad: täiendõppeosakonna spetsialist, majutuse ja toitlustuse valdkonnajuht, kokk-praktikajuhendaja, keele õpetaja (4 in.)
The Superior Center of Hospitality and Tourism koolis õpib 100 õpilast ja töötab 8 õpetajat. Erialadest õpetatakse koolis kokandust, teenindust ja turismi.
See on erakool, kus tasemeõppeaja pikkus kaks või neli aastat. Rõhk on pandud vaid erialaainetele ning õpetamise taset püütakse hoida kõrgena just väga kõrgetasemeliste praktikakohtade pakkumisega õppuritele. Praktikat viiakse läbi viietärnihotellides ning kokad saavad praktiseerida Michelini tärne omavas restoranis. 
Kool on leidnud oma niši ka tihedates rahvusvahelistes sidemetes - pidevalt on koolis õppimas välistudengeid Euroopast, Hiinast, Indiast, Aafrikast ja Laadina Ameerikast. 
Koolil on oma kolmetärnihotell, kus õpilased saavad oma esimesed kogemused vastuvõtu-, turunduse- ning raamatupidamise osas. Samuti on koolil ka Valencia kesklinnas oma restoran. Kool omab ISO 9000 kvaliteeditunnistust ja on CONPEHT, AEHT ja IACP liitude liige.
Partner tegutseb aktiivselt rahvusvahelisel õppeturul. Osaleb projektides ja hangetes, muretsedes oma koolile õpilasi ja lisaressursse. Koolis õpivad erineva vanusega inimesed kogu maailmast, kes läbivad täiendkoolitusi ja praktikat majutuse ja turismi valdkonnas.
Lähetuse osalejate ajaveeb

31.10. – 18.11.2011, kaks  nädalat ja viis päeva – Holland, ROC West-Brabant. Lähetuse osalejad: arendusosakonna peaspetsialist ning ettevõtluserialade juht (2 in.)
ROC West-Brabant on piirkondlik õppeasutuste katuseorganisatsioon, mis ühendab endas 10 kutseõpet pakkuvat kooli, kus õpib kokku 28000 õpilast ja töötab ca 3000 töötajat. ROC on vahelüliks riigi, kooli, õpilaste ja tööandjate vahel, esindades kõigi osapoolte huve. Kutseõpet pakutakse sellistel aladel nagu ehitus ja tehnika (Prinsentuin College), iluteenindus (Vitalis College), põllumajandus (Prinsentuin College), turism, toitlustus ja hotellindus (The Rooi Pannen aj Zoomvliet College), lennukiehitus (Stork - Fokkeri lennukitehas). Kõik õppeasutused teevad aktiivset rahvusvahelist koostööd, paljud õpilased läbivad praktika erinevates maailmanurkades ja ka vastupidi palju välisõpilasi õpivad ROC WB koolides. Koostööd koordineerivad ROC WB-s eraldi rahvusvaheliste projektide koordinaatorid. ROC WB-sse kuulub ka Zoomvliet College, milles asub õpilasfirmasid ühendav ettevõte Zinc (Zoomvliet incorporated). Zinc ühendab endasse turismi, ettevõtluse, raamatupidamise, multimeedia ja teiste erialade õpilastega moodustatud õpilasfirmasid. Zinc on väga heaks ametialaste oskuste omandamise baasiks õpilastele.
Lähetuse osalejate ajaveeb