Leonardo da Vinci projekti raames Šotimaal

7. – 13. veebruaril osalesid Narva Kutseõppekeskuse õpetajad Ene Valgemäe, Alfia Farfutdinova ja Juri Gerzanitš Leonardo da Vinci projektis „Euroopa õppeasutuste kogemuste ja praktika rakendamine valmistamaks õpilaste kutseoskuseksami edukaks sooritamiseks“, mis toimus Šotimaal Reid Kerr´i Kolledžis.

Projekti selles osas tutvusid õpetajad Šotimaa kolleegide õpilaste ettevalmistamise metoodikaga turismi ja toitlustus-majutuse valdkonnas.
Šotimaa kutseharidussüsteem on väga huvitavalt ülesehitatud. Kutsehariduses, mida esindavad seal kolledžid, on kolmeastmeline õppeprogramm. Iga aste lõpeb tunnistuse väljaandmisega.
I aste on National certificate (NC), mida tehakse esimese aasta jooksul ja siin puuduvad igasugused eksamid, piisab sellest kui õpilane teeb korralikult kõik arvestused ära. Selle astme lõpetades saavad õppijad tunnistuse, mis tõendab, et nad on saanud algteadmised, antud valdkonnas ning sobivad lihtööliseks.
II aste on Higher National Certificate (HNC), mis väga sarnaneb meie kutseoskuste tunnistusega. Siin nagu ka esimese astme puhul peavad olema sooritatud kõik arvestused ning selle astme lõpetuseks on vajalik sooritada eksam. Kui eksamid ja arvestused on edukalt sooritatud, siis õppija saab kätte tunnistuse, mis annab võimaluse teha kiiremat karjääri ettevõttes.
III aste on Higher National Diploma (HND), see aste lõpeb juba mitme eksamiga ning ka sarnaselt eelmistele astmetele, kõik arvestused peavad olema sooritatud. Kolmanda aasta eduka lõpetamisega avanevad õppijatel võimalused astuda ülikooli II kursusele, kui sellist soovi ei ole, siis see tunnistus annab võimaluse saada võimaluste ja oskuste korral keskastmejuhiks.
Käesolev projekt andis võimaluse vaadata kuidas meie šoti kolleegid õpetavad oma õpilasi, et nad saaksid edukalt sooritada arvestusi ja eksameid.
Väga muljetavaldav oli näha, kuidas šoti kolleegid töötavad erivajadustega lastega, keda nad valmistavad ka vastava taseme jaoks.
Reedel külastati Glasgow Turismimessi koos Reid Kerr´i turismikorralduse õpilastega.

Alfia Farfutdinova ja Ene Valgemäe said võimaluse osaleda kokkade praktika tundides, Juri Gerzanitš sai jälgida, kuidas toimivad arvestused ja kuidas nendeks valmistutakse.
Tänu meie šoti kolleegidele John Baird ja Alan Covanile, meie visiit oli väga hästi planeeritud ja sisustatud.

Suur tänu Narva Kutseõppekeskusele, Irina Malkusele ja Marina Jarmuhhamedovale huvitava ja kasuliku võimaluse eest, mida andis projekt.