Lähetus Leonardo da Vinci projekti raames

30 novembrist kuni 4 detsembrini osalesid Narva Kutseõppekeskuse õpetajad Irina Ossipenko, Valentina Leštšuk ja Irina Kisseleva Leonardo da Vinci projektis “Euroopa õppeasutuste kogemuse ja praktika rakendamine valmistamaks õpilastele kutseoskuseksami edukaks sooritamiseks".

Projekti raames külastasid õpetajad erinevaid Soome kutseõppeasutusi.

Reisi eesmärgiks oli õpilaste kvalifikatsioonieksamiteks ettevalmistamise metoodikaga tutvumine äri- ja infotehnoloogia valdkonnas.

Meie õpetajad külastasid Porvoos täiskasvanute koolitusekeskust EDUPOLI, Helsinki Polütehnikumi ja reisi lõpetuseks oli visiit Soome Haridusministeeriumisse.

Reisikava oli väga mahukas ja huvitav. Juba esimesel päeval võtsid meie õpetajad osa EDUPOLI õpetajate koosolekust, kus tutvustasid nad Soome kolleegidele Eesti haridussüsteemi, Narva linna ja meie Keskust. 
Keskuse külastamise käigus said meie õpetajad vaadata, kuidas toimub ettevõtluse eriala õpilaste praktika äriinkubaatoris. Multimeedia laborid, kus on väga haruldased seadmed, väike keemiatehas ja autolabor jätsid väga hea mulje. Väga meeldiv oli kooli vabaaja keskuse külastamine, kus sai natuke puhata ja lõõgastuda.

Väga suurt huvi pakkus kolmeosalise hindamissüsteemi kasutamine praktikatulemuste hindamisel ja erinevate õppimisvõimaluste kasutamine Soome kutsehariduses.

Soome haridussüsteemis on kõige tähtsam see, et õpinguid vaadeldakse ühtsena ning puudub jaotamine teooria ja praktika vahel, õpinguid viiakse läbi orienteerudes ettevõtete vajadustele ja nõudmistele.

Alates 2009 aastast on Soomes sisse viidud 3-palline hindamissüsteem, iga eriala jaoks on Soome Haridusministeeriumi poolt välja töötatud ühtlustatud õppekavad, õppekavad on saadaval raamatute kujul. Uue õppekava väljatöötamisel (viimati seda tehti 1998a.) võtavad aktiivselt osa ettevõtted, õpilased ja Haridusministeeriumi spetsialistid. Pärast õpingute edukat lõpetamist saab õpilane I kvalifikatsioonijärgu valitud erialal.

Soomes

Soomes

Soomes

Soomes

Soomes

Soomes

Soomes

Soomes