Õppereis Saksamaale Leonardo da Vinci projekti raames

18.aprillist kuni 24.aprillini 2010 osalesid Narva Kutseõppekeskuse õpetajad Irina Koževnikova, Vladimir Smirnov ja Nikolay Zabegaev Leonardo da Vinci projektis “Euroopa õppeasutuste kogemuse ja praktika rakendamine õpilaste ettevalmistamiseks kutseoskuseksami edukaks sooritamiseks".

Projekti raames külastasid õpetajad erinevaid Saksamaa kutseõppeasutusi.

Reisi eesmärgiks oli õpilaste kvalifikatsioonieksamiteks ettevalmistamise metoodikaga tutvumine ehitus- ja puidu valdkonnas.

Meie õpetajad külastasid Linna Gümnaasiumi, Kutseõppeühistu Berufsförderrungswerk e.V Frankfurt (Oder), Selow, Wriezen ja BIZ Berufs Informations Zentrum Agentur für Arbeit ja Handwerk Bildung Beratung, Kompetenzzentrum für Restaurierung, Denkmalpflege und Holztecnik Wriezen.

Reisi programm oli väga tihe ja õpetlik. Meie õpetajad osalesid Frankfurt - Oderi Kutseõppekeskuse juhtkonna koosolekul, kus esitlesid Eestit, meie haridussüsteemi, jutustasid Narva linnast ja meie NKÕK-st.

Nähti, kuidas toimub õppepraktika, külastati ehituslaboreid, meistrite- ja kodumajanduse klasse, samuti käidi spordikeskuses ja ühiselamus.

Kultuuriprogramm oli huvitav. Õpetajad tutvusid Saksamaa pealinnaga – Berliini ja Frankfurt-Oderi linna vaatamisväärsustega.

Suurt huvi pakkus 6-palline hindamine ja duaalse süsteemi rakendamine kutseõppes. Saksamaal on võimalus saada eriala erinevate õppevormide kasutamisega.

Saksamaa süsteemis on peamine praktika, kus orienteerutakse ettevõtete nõudmistele, samuti tihe koostöö BIZ Berufs Informations Zentrum für Arbeit Agentuuriga.

Saksamaal on rakendatud 6-palline hindamissüsteem, igal erialal on välja töötatud ühised õppeprogrammid, mis on kirjastatud eraldi raamatutena.

 Eksamiülesannete koostamisel osalevad tööandjate esindajad, õpetajad ja BFW kutseõppeühistu. Edukalt sooritatud programmi alusel saab õpilane eriala kvalifikatsioon.

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal

Saksamaal