Leonardo da Vinci, lähetusprojekt 2009

Leonardo da Vinci, “Implementation of experience and best practices used in European Institutions in the process of getting students ready for the passing of National Qualification Examination”

„EUROOPA ÕPPEASUTUSTE KOGEMUSE JA PRAKTIKA RAKENDAMINE VALMISTAMAKS ÕPILASI ETTE KUTSEOSKUSEKSAMI EDUKAKS SOORITAMISEKS“

2009-VETPRO-52

01.09.2009 - 01.12.2010

Antud projekt on mõeldud Narva Kutseõppekeskuse õpetajatele, kes vastutavad õpilaste ettevalmistamise eest kutseoskuseksamiteks arvutikasutuse, ehituse, elektrotehnika, äri ja kaubanduse, majandusarvestuse, majutamise ja toitlustamise, metallitöö, mootorliikurite, turismi, valdkondades. 
Projekti põhieesmärk on õpilaste ettevalmistamise kvaliteedi tõstmine sooritamaks edukalt kutseoskuseksamid ja kutsetunnistuse saamine.

Projekti raames planeeritud spetsiifilised eesmärgid on alljärgnevad:

  • saada esmakordselt planeeritavate (müüja, toateenindaja, reisiteenindaja) kutseoskuseksamiteks ettevalmistamise, korraldamise ja sooritamise kogemus;
  • saada kõrgema taseme (raamatupidaja II, kokk II) kutseoskuseksamite ettevalmistamise ja sooritamise kogemus;
  • juurutada sisse õpetamise innovaatilised meetodid ja võtted, mida rakendavad Euroopa partnerid;
  • vahetada kogemusi ja ideid kolleegidega teistest riikidest;
  • projektis osalejate kvalifikatsiooni, keeleliste ja kultuuriliste oskuste ja teadmiste parendamine ja rakendamine oma töös;

Lähetused toimuvad neljas partnerriigis 1 nädala jooksul:

Detsember, 2009. Valdkond: kaubandus – äri, IT ja multimedia. Vastuvõttev partner on EDUPOLI Vocational Adult Education Centre, Soome. Osalejate muljed ja pildid asuvad siin.

Veebruar, 2010. Valdkond: majutamine ja toitlustamine. Vastuvõttev partner on Reid Kerr College, Šotimaa, Suurbritannia. Loe lähemalt siit.

Aprill, 2010. Valdkond: Ehitus, puit. Vastuvõttev partner on BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. (Vocational Advancement Service), Potsdam, Germany. Osalejate mälestused ja pildid on siin.

Oktoober, 2010. Valdkond: auto, metall, elektrotehnika. Vastuvõttev partner on Secondary Vocational and Technical School, Belgrad, Ljubljana, Sloveenia.

Kokku on planeeritud 12 osalejat.

Projekti koordinaatorid – Marina Jarmuhhamedova, Irina Malkus