Kutseõpetajate stažeerimine välismaal

Osalejad: autovaldkonna peaspetsialist ning elektronika ja automaatika kutseõpetaja.

Eesmärgid: spetsialistide erialane enesetäiendamine ja erialase töökogemuse omandamine, professionaalsuse tõstmine; tutvumine partnerkooli koolitussüsteemi- ja õppetingimustega, partnerkooli kutseõppe korraldamise-, praktilise õppe läbiviimise töökorralduse- ja –kultuuriga, koostööpartneritega praktika korraldamisel ja ettevõtete töökultuuriga; võõrkeeleoskuse arendamine.

Õpiränne: 21.10. - 03.11.13 autoremondi spetsialisti ning 05.05. - 18.05.14 elektroonika ja automaatika õppekavarühma kutseõpetaja lähetused Saksamaal.

Partner: Berufsbildende Schulen (BBS).

Saksamaal stažeerimas

Autovaldkonna peaspetsialisti blog

Elektroonika ja automaatika kutseõpetaja blog