Koostöökogemus õpipoisikoolituses 2007-2008

Projekt: KOOSTÖÖKOGEMUS ÕPIPOISIKOOLITUSES

Projekti number: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE001
Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci
Projekti kestus: 01.09.2007 – 31.05.2008
Projekti taotleja ning saatev organisatsioon Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Narva Kutseõppekeskus osales projektis partnerina ning õpirändes osalesid kooli esindajad.
Õppedirektor Riina Veidenbaum osales õpirändes 25.02.-03.03.2008 Iirimaale ning töökohapõhise õppe projektijuht Ander Sile osales 10.03.-16.03.2008 toimunud õpirändes Hollandisse.

Projektis vastuvõtvateks partneriteks: FAS Training & Employment Authority (Iirimaa), ROC West-Brabant Regional Center for vocational education and training (Holland), Helsinki City College of Technology (Soome).

Projekti sihtgrupiks oli 15-ne Eesti kutseõppeasutuse töökohapõhise õppevormi rakendamisega tegelevad töötajad (õppetöö korraldajad, osakonnajuhatajad, projektijuhid), koolide partnerettevõtetes õpipoisikoolitusega seotud inimesed (personalijuhid ja juhendajad) ning SA-st Innove ESF õpipoisiprojekti rakendamisega seotud spetsialistid. Projekti raames lähetati 3 sihtriiki (Iirimaa, Holland ja Soome) 4 gruppi lähetatavaid (kokku 34 osalejat). Lähetuse kestus 1 nädal. Õpirände eesmärgiks oli saada ülevaade sihtriigi kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, mis annab võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.

Lähetustel tutvuti järgmiste põhiteemadega:

  • Õpipoisikoolituse õppekavade arendamine;
  • Praktilise õppetöö läbiviimine ja korraldamine ettevõttes, õpipoiste hindamine, juhendajate koostöö kooliga õpilaste juhendamisel;
  • Õppeprotsessi tagasisidestatus ettevõtte ja kooli vahel;
  • Õpipoiste leidmine ja kutsesobivuse määramine;
  • VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) metoodika rakendamine;
  • Koostöö koolide ja ettevõtete vahel, vastutuse jaotumine õpitulemuse saavutamisel;
  • Praktikajuhendajate koolitus;
  • Ettevõtete tunnustamine praktikabaasidena.

Hollandis

Hollandis

Hollandis