"Keeleõppe arendamine 2007 - 2010", Täiendav õppetöö Pärnus

Narva Kutseõppekeskuse elektroonikaseadmete koostaja eriala õpilaste täiendav eesti keele õpe ja erialane praktika Pärnus

08.03. - 09.04.2010. a

Antud täiendav õppetöö oli mõeldud Narva Kutseõppekeskuse elektroonikaseadmete koostaja eriala õpilastele. Vastuvõtvaks partneriks Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Õppetöö toimus inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007 - 2010” raames.

Projekti kõige tähtsam eesmärk oli täiendavas õppetöös osalejatele paremate võimaluste tagamine tööturul konkureerimiseks.

Täiendavas õppetöös osales 6 õpilast.

Osalejad: elektroonikaseadmete koostaja eriala teise kursuse õppurid: Maxim Efimov, Ilja Jeršov, Vadim Kazatšok, Kirill Pobegaylo, Ilja Šulpin, Maxim Titarenko ja nende õpetaja Aleksandrs Lunovs.

Õppetöö koosnes järgmistest osadest:

  1. Kutsealase eesti keele tunnid Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
  2. Erialane õppepraktika eesti keeles Pärnumaa Kutsehariduskeskuse laborites. Õppepraktika teemad: komponentide ettevalmistamine monteerimiseks, elektroonikakomponendid, jootematerjalid ja käsitsijootmine.
  3. Erialane praktika ettevõtetes Scanfil OÜ  ja Efore AS.

Projektis osalejate muljed:

08.03.10 - 09.04.10 «Elektroonikaseadmete koostaja» eriala õpilased võtsid osa projektist, mis toimus Pärnus, ja mille eesmärgiks oli saada kogemusi omas valdkonnas ja eelkõige õppida eesti keelt . Alguses õppisime Pärnumaa Kutsehariduskeskuses eesti keelt ning elektroonikat kahe ja poole nädala jooksul. Õppisime iseseisvalt ja samuti koos teiste õpilastega, kes õppivad elektroonikat emakeeles - eesti keeles .

14.märtsil osalesime viktoriinil teemal "Emakeelepäev" ja saime diplomi heade teadmiste ja aktiivsuse eest. Edasi oli meil ettevõttepraktika kahes elektroonika tootmisega tegelevas tehases - «Efore» ja «Scanfil» . Tehases saime me suure kogemuse meie valitud erialal, samas ka hea keelepraktika. Alguses oli meil raskusi suhtlemisel selle valdkonna spetsialistidega. Kuigi me saime aru palju, oli alguses raske suhelda. Praktika lõpuks oli see probleem lahendatud.

Aitäh, et korraldasite selle projekti, mille kaudu me tegelikult töötasime elektroonikaseadmete parimates ettevõtetes ja õppisime eesti keelt nii igapäevaseks suhtlemiseks kui ka tööks.

PEK 21 grupi õpilane
Kiril Pobegailo

Õpilaste esitlus

     

Pärnus

Pärnus