"Keeleõppe arendamine 2007 - 2010", Kulinaarialaager Pärnus 2010

Narva Kutseõppekeskuse ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka eriala õpilaste kulinaarialaager Pärnus

31.05. - 09.06.2010.a

Projektis osalesid Narva Kutseõppekeskuse ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka eriala õpilased. Kummastki koolist osales kümme õpilast ja 2 õpetajat.

Narva Kutseõppekeskuse osalejad:

 1. Tatjana Subbotina
 2. Inna Plaksina
 3. Maxim Makarikov
 4. Maria Koritseva
 5. Andrei Makarõtsev
 6. Maria Pastušok
 7. Andrei Ivanov
 8. Jana Horst
 9. Natalja Kolesnikova
 10. Maria Lartshenko

Õpetajad: Alfia Farfutdinova ja Nadežda Prostomolotova

Õppelaagri põhieesmärk oli arendada osalejate erialaseid teadmisi ja praktilisi oskusi, et toetada koka kutsekvalifikatsioonieksami positiivset sooritust ning tagada paremad võimalused konkureerimaks tööturul. Samuti oli oluline äratada huvi eesti keele vastu läbi praktiliste tegevuste ning näidata, et riigikeeleoskus on vajalik elus edasijõudmiseks.
Alleesmärgid: muuta õppimist mitmekesisemaks; atraktiivsemaks, omandada teadmisi ja kogemusi, mida auditoorne õpe ei võimalda; saada uusi kultuurikogemusi.
Täiendav õppetöö parendas ja kinnistas osalejate eestikeelset sõnavara ja suhtlemisoskust.
Eesmärgid saavutati läbi praktiliste tegevuste, õppimise ja elamise eestikeelses keskkonnas.

Kulinaarialaagri kava:

31.05. - kogunemine, majutus, organisatsiooniline toimkond, laagri eesmärgid, tutvumine üksteise ja kodukorraga, ümbruskonnaga. Meeskondade moodustamine.
01.06. - traditsiooniline eesti köök, ettevalmistus kutseeksamiks
02.06. - eesti keele tunnid, loeng "Lauakatmine ja etikett“, õppekäik Tervise Paradiisi
03.06. - ettevalmistus kutseeksamiks, mahetoidupäev
04.06. - Vladislav Koržets´i meistriklass
05.06. - linnaekskursioon
06.06. - vabaajakeskuse külastamine
07.06. - eesti keele tunnid, ettevalmistus kutseeksamiks
08.06. - erialane võistlus, kaasaegne eesti köök, õppekäik Pere Leib ettevõttesse
09.06. -pirukapäev, lõpetamine

Projekti enim oodatud tulemuseks oli ootus, et paraneb õpilaste ettevalmistus koka kutsekvalifikatsioonieksamiks ja nad sooritavad eksami positiivselt.
Projekti tulemused:

 1. Õpilased tunnevad eesti rahvuskööki.
 2. Teavad ja oskavad valmistada eesti rahvustoite kaasaegsetel meetoditel.
 3. Suurem huvi eesti keele vastu ja arusaam, et riigikeeleoskus on vajalik elus edasijõudmiseks.
 4. Õpilased ise leiavad, et täiendav õppetöö on olnud huvitav ja kasulik.
 5. Õpilastel on arenenud lisaks sellised oskused ning teadmised nagu suhtlemisoskus, paindlikkus probleemide lahendamisel, meeskonnatöö ja initsiatiivi ülesnäitamine.

Õpilaste esitlus

Projekti koordinaator - Ene Valgemäe