"Keeleõppe arendamine 2007 - 2010", Täiendav eesti keele õpe Saaremaal

Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õppuritele Saaremaal

Antud täiendav õppetöö oli mõeldud Narva Kutseõppekeskuse hotelliteeninduse ja turismikorralduse erialade õpilastele. Vastuvõttev partner Kuressaare Ametikool.
Õppetöö toimus inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007 - 2010” raames.

Täiendava õppetöö põhieesmärk oli arendada osalejate üldkeele- ja erialakeeleoskust selleks, et tagada sihtrühma õppijatele paremaid võimalusi tööturul konkureerimiseks.

Täiendava õppetöö osalejad:

 1. Anastasia Lipatova
 2. Marina Širokihh
 3. Viktoria Šaluhhina
 4. Jevgenia Merkulova
 5. Irina Ivanova
 6. Maria Ovsjannikova
 7. Julia Borunova
 8. Darja Prokofjeva


Projekti ajakava:
11.10. – 23.10.2009 täiendav eesti keele õpe Kuressaare Ametikoolis
06.12. – 18.12.2009 täiendav eesti keele õpe Kuressaare Ametikoolis

02.05. – 14.05.2010 erialane praktika Kuressaare ettevõtetes: I-punkt, Georg Ots Spa-hotell, Arensburg Reisid OÜ ja Arensburg Boutique Hotell.

Täiendava õppetöö eesmärgid:

 1. Täiendada osalejate eesti keele oskusi, et osalejad oleks võimelised suhtlema ja töötama eesti keeles valitud erialal.
 2. Laiendada õpilaste teadmisi Eestimaa kultuurist, ajaloost ja ühiskonnast.
 3. Anda õpilastele võimalus elada ja töötada eestikeelses keskkonnas.
 4. Tutvustada õpilastele Saaremaa kui tunnustatud turismipiirkonna teeninduskultuuri.
 5. Tutvustada Saaremaa kultuuri ka teistele Narva Kutseõppekeskuse õpilastele temaatilise ürituse ja fotonäituse abil.
 6. Tõsta õpilaste motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja eesti keeles suhtlemiseks.

Lisainfo: Kuressaare Ametikooli infoleht ja ajaleht "Oma Saar".

Õpilaste esitlus


Projekti koordinaator Narva Kutseõppekeskuses – Jelena Lohmatova

Projekti koordinaator Kuressaare Ametikoolis – eesti keele õpetaja Maiju Zuping

     

Saaremaal

Saaremaal

Saaremaal