Karjäärinõustamine

2011/2012 õppeaastast on Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilastel võimalus saada süsteemselt karjäärinõustamist. 
Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove eraldas projektile olulise toetussumma 71 620 eurot (1 120 609 krooni). Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmest 1.1.8. “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”.
Projekt on uuenduslik ja õpilasi toetav, kuna Narva Kutseõppekeskusel puudus seni süsteemne karjäärinõustamine. 
Narva Kutseõppekeskuse partner projektis on Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus. Projektiga luuakse Narva kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks karjäärinõustamise teenus. Projekti käigus toimuvad seminarid kooli töötajatele, karjäärinõustaja ja karjääriinfokoordinaator stažeerivad partneri juures, õpilastele viiakse läbi konsultatsioone.