Karjääriõppekursused töötutele noortele

Projekt „Karjääriõppekursused töötutele noortele Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, Narva Kutseõppekeskuses ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses“

Projekti kood nr 1.1.0801.10-0003

Narva Kutseõppekeskus osaleb Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projektis "Karjääriõppekursused töötutele noortele Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, Narva Kutseõppekeskuses ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses" partnerina. Projekti juhib Rakvere Ametikool.

Projekti eesmärgiks on töötute ja madalama haridustasemega noorte kaasamine, et neid julgustada edasi õppima ja aktiivselt osalema tööotsinguga. Projekti käigus tegeldakse noorte enesekindluse tõstmisega, pakkudes talle teadmisi suhtlemisoskuse arendamiseks, meeskonnatööks, tööotsinguks ja karjääriõpet ning tutvustatakse noortele edasiõppimise võimalusi. 

Projekti põhitegevusteks on töötutele noortele (vanusegrupp 17-24) ja madala haridustasemega karjääriõppekursuste läbiviimine 2011 ja 2012 aastal Ida- ja Lääne-Virumaal ning Järvamaal. Karjääriõppekursuste maht on 80 tundi (kaks nädalat), sisaldavad karjääriõpet: õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmist ja tähtsust karjääri planeerimisel, tööotsingukursust, meeskonnatööd, suhtlemiskursust, võtmepädevusi. Lisaks karjääriõppele on nn. meistriklasside kaudu võimalik noort huvitavaid erialasid kutseõppeasutuste õppetöökodades juhendaja käe all proovida. Valida võib kõikide partnerkoolide erialade vahel. Eesmärgiks on noortes huvi äratamine edaspidisteks õpinguteks ja tööks.
Narva Kutseõppekeskuses viiakse läbi 8 venekeelset karjääriõppekursust. Igas grupis 15 noort. Õppetöö algas septembris 2011 ja lõpeb mais 2012 (igas kuus töötab üks grupp).

Kursuslasele makstakse transpordikompensatsiooni, vajadusel majutus ja toitlustatakse. Korraldatakse ka vajadusel transport partnerkooli meistriklassis osalemiseks.
Kursuse läbimise korral väljastatakse tunnistus.
Kursuslane ei pea olema registreeritud töötu.

Narva Kutseõppekeskuse koordinaator projektis on Jelena Kruglova 
tel. 3569368
jelena.kruglova@nvtc.ee