Eelkutseõppe jätkuprojekt 2009

Eelkutseõppe jätkuprojekt kestis ajavahemikul 11.04. – 13.06.2009. 

Projekti raames toimus kaks programmi:

1. „Kas oled tehnika või teeninduse inimene? Proovi ja vali ise“. Sihtrühm: 9. klassi õpilased.


11.04. Sissejuhatus, tutvumine. L. Kaalik, M. Arhipova
           Elektroonikaseadmete koostaja eriala tutvustus, A. Lunovs
18.04. Elektroonikaseadmete koostaja eriala tutvustus, A. Lunovs
           Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel, M. Arhipova
25.04. Elektroonikaseadmete koostaja eriala tutvustus, S. Gugnin
           Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel, M. Arhipova
02.05. Elektroonikaseadmete koostaja eriala tutvustus, S. Gugnin
           Suhtlemisoskuse arendamine, M. Arhipova
09.05. Elektroonikaseadmete koostaja eriala tutvustus, S. Gugnin
           Tutvustus pagar-kondiitri erialaga, I. Burkina
16.05. Tutvustus pagar-kondiitri erialaga, I. Burkina
           Suhtlemisoskuse arendamine, M. Arhipova
23.05. Tutvustus pagar-kondiitri erialaga, I. Burkina
           Edukad õppimisviisid, M. Arhipova
30.05. Tutvustus pagar-kondiitri erialaga, I. Burkina
           Kuidas leida vajaliku informatsiooni? M. Arhipova
06.06. Tutvustus pagar-kondiitri erialaga, I. Burkina
12. – 13.06. Õppeekskursioon, Saaremaa


2. „Vali oma eriala“. Sihtrühm: 11. ja 12. klassi õpilased.

11.04. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel, M. Arhipova
            Tutvustus majandusarvestuse erialaga, I. Malkus 
18.04. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel, M. Arhipova
           Tutvustus väikeettevõtluse ja veokorralduse erialadega, J. Zabegajeva ja I. Ossipenko
22.04. Tutvustus arvutivõrkude ja andmebaaside halduse erialaga, T. Ševtšenko, J. Agapitov, D. Volkov, J. Mišina
29.04. Tutvustus "multimeedia tehnoloogiad" erialaga, K. Kivistik, J. Mišina, A. Sidorov
09.05. Suhtlemisoskuse arendamine, M. Arhipova
           Tutvustus puit- ja kiviehitiste restauraatori erialaga, I. Koževnikova
16.05. Suhtlemisoskuse arendamine, M. Arhipova
           Tutvustus mehhatrooniku erialaga, S. Gugnin
23.05. Edukad õppimisviisid, M. Arhipova
           Tutvustus APJ metallilõikepinkide operaatori ja keevitaja erialadega, S. Krassilnikov
30.05. Kuidas leida vajaliku informatsiooni? M. Arhipova
           Tutvustus rõivaõmblemise erialaga, T. Dolgovskaja ja J. Kolessova
03.06. Tutvustus turismikorralduse ja hotelliteenindaja erialadega, J. Gerzanitš
12. – 13.06. Õppeekskursioon, Saaremaa 
 

Kokku võtsid projekti tegevustest osa 50 Narva linna üldhariduskoolide õpilast. Kahe kuu jooksul tutvusid noored inimesed erinevate erialadega, valisid oma tee ja tegelesid oma karjääri planeerimisega. Peale erialameistri-klasside toimusid ka karjäärinõustamise tunnid enesetundmise, suhtlemisoskuse, edukate õppimisviiside, vajaliku informatsiooni leidmise teemadel.

12. – 13.06.2009 toimus õppereis Saaremaale, mille jooksul tutvusid õpilased Eesti suurema saare looduse, kultuuri ja ajalooga, külastasid Kuressaare Kindlust, Kaali meteoriidikraatrit, Panga panka, Angla tuulikuid ning metsavahi talu, kus proovisid ise teha kadakast luusikaid ja ehisripatseid.

Me küsisime õpilastelt, mis jäi neil projektist meelde. Nende vastused:

Praktika; kui tegime midagi oma käega; erialased filmid; elektroonika skeemide koostamine; pagaritoodete valmistamine; huvitavad võistlused tundide ajal, pagari-kondiitri töö; sõbralik keskkond; toidu valmistamine; heasüdamlikud õpetajad; suhtlemisoskuste ja karjääriplaneerimise tunnid; esimesed saiad, mis me ise tegime; suhtlemine; kaasaegsed seadmed.
See, et oli võimalik proovida erinevaid erialasid ja otsustada, mis meile sobib ja mis mitte; toitlustamine; „mehhatroonika“ robot; „mehhatroonika“, „turismikorralduse“ tunnid, reis Saaremaale; õpetajate arusaav suhtumine, haaravad ja huvitavad tunnid.

Projekti lõppes tahame tänada:
- õpilasi, kes vaatamata eksamite ja arvestuste pingelisele graafikule olid iga laupäev või kolmapäev meiega ja õppisid usinasti;
- Narva üldhariduskoole, Narva Muuseumi ja turismifirmat „Kindlustour“ koostöö eest;
- Narva Kutseõppekeskuse töötajaid pühendatud ja loomingulise töö eest!

Projekti koordinaator - Jelena Lohmatova

Projekti klassijuhataja - Ljubov Kaalik

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe

Eelkutseõpe