„Saksamaa ja Taani töökogemus tulevaste eesti puidutööstuse ja ehituse meistrite jaoks“

LLP-LdV/IVT2007/EE/032

04.02.2008 – 04.12.2008


Projekt oli loodud Narva Kutseõppekeskuse ehitusvaldkonna õpilaste välismaapraktika korraldamiseks.

Projektis osalesid üldehituse ja palkmajaehituse eriala teise kursuse õpilased.

Praktikad projekti raames:

06.04. - 26.04.2008, Viborg, Taani - 10 õpilast. Vastuvõttev partner: Vocational Training Centre EUC MIDT.

Vastuvõtjatega oli kokku lepitud, et õpetatakse müüritööd, krohvimist ning plaatimist. Lisaks olid veel tutvumisreisid Taani ehitusettevõtetesse ja tellisetehasesse.
Praktiline õppetöö toimus samalaadses ehituslaboris kui Narvas. Kogu Taani on aastasadu kasutanud ehituses punaseid telliseid, seetõttu toimuski praktika nendesamade traditsiooniliste kividega. Sõbralikult ja kannatlikult õpetati taani müüritöö omapära ja traditsioone, kusjuures kõrval tegid sama tööd ka kohalikud noormehed ja üks neiu.

Omapära oli muidugi olemas, kuid see mida rõhutati, on tähtis igal pool. Need on: täpsus, hoolsus ja oskuste arendamine. Paistab, et poisid said oma ülesannetega suuremas jaos hakkama. Igatahes oli meeldiv kuulda õpetajat poistele ütlemas: „Hea töö, kui teeksid natuke aeglasemalt, oleks väga hea ja siis kutsuks sind endale maja ehitama!”

Tegime ka mitmeid väljasõite. Vastuvõtjad viisid meid Põhjamere rannikule meremuuseumisse, Kesk-Jüütimaale botaanikaaeda, forellipüügile, saja-aastasesse tellisetehasesse, Viborgi linnaekskursioonile ja muidugi tutvuma kohaliku ehitustegevusega. Nende sõitude taustaks olid loengud Taani ajaloost ja kultuurist. Poiste käsutusse anti praktikaperioodiks jalgrattad, millega käidi tööl ja tehti linnaretki. Mainimata jäid veel veepargi, disko, jõusaali jms külastused, aga midagi peab jääma ka noormeestele endile kiitlemiseks.

Töökogemuste kõrval on vast tähtsamaks saadud teadmised euroopalikust töökultuurist ja käitumisnormidest ning arusaam, et Narva Kutseõppekeskusest saadud teadmistega võib ennast edasi arendada kõikjal Euroopa Liidus.

Taanis

Taanis

Heini Reiman
Ehituse valdkonnajuht

12.05. – 01.06.2008, Biberach, Saksamaa - 20 õpilast. Vastuvõttev partner: Zimmerer Ausbildungs Zentrum.

Kas on usutav väide selle kohta, et 36 lauast pikkusega poolteist meetrit on võimalik ehitada silda kõrgusega kolm meetrit ja pikkusega 5 meetrit! Ja see sild on võimeline kandma raskust üks tonn! „Muinasjutt“, ütlete teie ja eksite!

Sellise silla oli valmis ehitanud Leonardo da Vinci. Seda imet kordasid Narva Kutseõppekeskuse tudengid, kui nad olid praktikal Saksamaal. Kogenud sakslasest puumeistri Achim Dangeli juhendamisel ehitasid meie noored kolme tunni jooksul kuulsa „Leonardo silla“ ning kontrollisid samas ka silla tugevust – silla igal rõhtpuul jäid üheaegselt kätega rippuma 16 inimest ja sild pidas vastu! Fotol on näha silla katsetamise hetke.

Silla katsetus

Puidutöö ameti nii mitut nippi käisid õppimas 20 meie kooli tudengit, kes viibisid projekti Leonardo da Vinci raames praktikal Saksamaal kõige kuulsamas puiduehituse keskuses Biberache linnas. Selle aja jooksul õppisid tudengid jooniste lugemist ja koostamist, kandma tähised üle puidu pinnale, õigesti välja saagima puidust konstruktsiooni osised ja siis need kokku panema.

Saksa keele tundides õpiti tööriistade ja tööde liikide nimetusi ning jooniste tähiseid, et siis viimasel nädalal töötada iseseisvalt Saksamaa ettevõtetes.

Vastavalt projekti tingimustele tudengid ei pidanud saama töötasu ettevõtetes töötatud aja eest, kuid paljude firmade juhid maksid omaenda initsiatiivil viimasel tööpäeval rahalist preemiat tubli töö eest 200-st kuni 300 euroni. See oli tõesti väga hea üllatus, sest ees seisis veel laupäev ja jäi piisavalt aega ausa tööga teenitud preemia kulutamiseks kingituste-meenete ostmiseks.

Praktika jooksul said Narva Kutseõppekeskuse tudengid Saksamaal nii õppida kui ka töötada. Vabal ajal mängisid nad jalgpalli väga hästi hooldatud jalgpalliplatsidel, Biberache linnas on neid tõesti palju. Samuti said tudengid päikest võtta ja ujuda kohalikus järves, käidi ekskursioonidel Ulmi ja Lindau linnades ning sõideti laevaga. Samuti külastasid tudengid Ulmi linna kõige kõrgemat torni, kuhu viib 736 trepiastet.

Praktika sai nüüd läbi, alles on tuhanded fotod, tohutud positiivsed muljed, uued teadmised ja suur tahe sõita praktikale Euroopa teistesse riikidesse.

Saksamaal

Liilia Lopatko
Täiendõppeosakonna juhataja, 
projektijuht