PRÕM

ESF
PRÕM – “Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamise“ programm.


1. Aastatel 2015-2018 laiendatakse PRÕM tegevuste toel töökohapõhise õppe võimalusi Eestis.

Selleks:

- loome täiendavaid töökohapõhise õppe õppekohti;

- õppekohad luuakse kutseõppeasutustesse vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule
  uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

- piloteeritakse erinevaid töökohapõhise õppe rakendusmudeleid.

2. Praktikategevuste toetamine praktika kavandamisel ja läbiviimisel.

Selleks:

- suurendame erinevate huvipoolte teadlikkust praktikavõimalustest ning panustame koostöö tugevdamisse;

- maksame sõidu- ja majutustoetusi õpilastele, kes sooritavad oma praktika elukohast erinevas maakonnas.

3. Tööandjate Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel (2017-2019).

Eesmärgid:

- Arendada ja tugevdada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse praktikasüsteemi ja tõhustada koostööd praktika partneritega

- Populariseerida kutseharidust

- Parendada kutsehariduse mainet Ida-Virumaal.

- Kujundada positiivset hoiakut praktiliste oskuste, meisterlikkuse ja kutseõppe väärtustamises Ida-Virumaa erineva vanusega elanikkonna hulgas.

- Anda tööandjatele ja praktikajuhendajatele informatsiooni võimalustest ja tingimustest, mis on loodud ühendatud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi, Sillamäe ja Narva õppekohtades.

 

Veel IVKHK tegevustest: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevused programmi PRÕM raames

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.