Programmid

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.

Programm toimib rahvusvaheliste projektide kaudu ja programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks, strateegiliseks koostööks ja poliitikate kujundamiseks.

Kutsehariduse õpirändeprojektide toetusel on õpilastel ja haridustöötajatel võimalik minna praktikale, õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikidesse ning ELi majanduspiirkonna riikidesse.

Õpilaste õpiränded toetavad kutsekoolituses ja täiendõppes osalejaid teadmiste, oskuste ja kvalifikatsioonide omandamisel ja kasutamisel, et edendada isiklikku arengut. Võimalus saada turvatud erialane töökogemus välismaal toob rohkem noori kutseõppeasutustesse ja parandab nende hilisemaid karjääriväljavaateid.

Kutseharidustöötajate õpirände peaeesmärgiks on edendada koostööd ja kogemustevahetust nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui töömaailma esindajate vahel.