Kutsehariduse õpirände harta

 


  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse rahvusvahelistumise strateegia 2017-2022