PROJEKT:

Noored esindajad ühinevad rahu ja koostöö eesmärgil (Unite Ambassadors-for Peace and Cohesion)

Erasmus+ Strategic Partnerships for youth, projekti number 2017-1-UK01-KA201-036678

Projekt „Unite Ambassadors - for Peace and Cohesion“on algatatud ja esitatud organisatsiooni BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL poolt koostöös Eesti ja Ungari organisatsioonidega.

Projekti eesmärgid:

- Suurbritannia näitel välja töötada ja käivitada noorte esinduste ning õpilasesinduste tööd arendavat programmi, rõhutades sotsiaalset aspekti, noorte heaolu, rahu ja noorte omavahelisi  koostöövõimalusi;

- tõhustada koostööd osalevate partnerorganisatsioonide vahel noorsootöö alal;

- koostöös noortega planeerida ning läbi viia rida üritusi noorte võtmepädevuste arendamiseks;

Projekti partnerid:

Eesti: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (www.ivkhk.ee), Kanepi Gümnaasium (kanepig.edu.ee)

Macte Keeltekool (www.macte.ee), Võhma Vabaaja keskus (https://www.facebook.com/groups/728771000473317/about/)

Inglismaa: Alfriston School (www.alfristonschool.com), Buckinghamshire County Council (taotleja)     http://www.buckscc.gov.uk/

Ungari:

Hungarian Association of Youth Service Providers (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)  http://iszosz.org/

Projekti põhitegevused:

03.02.-09.02.2018.a - C2 (seitsmepäevane õpiränne Suurbitannias), Unite Ambassadors programmi kontseptsiooni väljatöötamine noortega,  tegevuseks ettevalmistamine

Veebruar 2018-september 2018 -programmi väljatöötamine (tegevuste ja vahepealsete saavutuste arutelud)

September 2018 - oktoober 2018 – noorte värbamine. „Unite Ambassadors -for Peace and cohesion“ tutvustamine noortele, noorte registreerimine programmis osalemiseks

Oktoober 2018 -detsember 2018 – koolitused ja treeningud noortele, programmi katsetamine, piloodid, vahepealsete tulemuste arutlemine;

Jaanuar 2019-juuni 2019 – noorte ettevalmistatud ürituste läbiviimine

September 2019 -rahvusvaheline üritus Suurbitannias

Oktoober  2019 -rahvusvahelised üritused Eestis

November 2019 -rahvusvaheline üritus Ungaris

November 2019-Detsember 2019 – kokkuvõtted, tulemuste levitamine ja analüüs, aruandlus.

 

Projekti koordinaator IVKHK poolt: Irina Meljakova, irina.meljakova@ivkhk.ee  Mob: +372 56975181