PROJEKT:   KAASAEGSE JA KONKURENTSIVÕIMELISE MEREHARIDUSE ARENDAMINE KESK-LÄÄNEMERE PIIRKONNAS

 

01.03.2018 - 28.02.2021

Partnerid:

  1. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Soome, juhtpartner)
  2. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Soome
  3. Tallinn Tehnikaülikool, Eesti
  4. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, EESTI
  5. Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (YH Novia), SOOME

 

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele.

Projekti üldeesmärgid ja IVKHK osalus:

* ühendada meresimulatsioonikeskusi kogu Läänemerel;

* luua võimalused õpilastel treenida oma oskusi virtuaalses õppekeskkonnas ja simulaatoritel;

* arendada merendusalases hariduses kasutatavate simulaatorite Balti mere võrgustikku, tõhustades koostööd õppeasutuste vahel;

* välja töötada Dokkerite õppekava, õppematerjale  töökohapõhise õppe käivitamiseks IVKHK-s koostöös kohalike ettevõtetega (SilSteve, Sillamäe Sadam).

Projekti raames:

  • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 
  • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;
  • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);
  • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.

Projekti koduleht:  https://cb714comet.com/

Projekti koordinaator IVKHK poolt: Irina Meljakova, irina.meljakova@ivkhk.ee  Mob: +372 56975181