Käimasolevad projektid

Tänapäeval kui piirid on kadunud, inimeste mobiilsus kasvab väga kiiresti ja maailm on avatud, on globaliseerumine üheks põhiliseks väljakutseks kutseharidusele. Selleks, et olla konkurentsivõimeline ning võimaldada kaasaegset ja kvaliteetset haridust, peab kutseõppeasutus olema paindlik, avatud muudatustele, olema innovaatiline ja hästi informeeritud sellest, mis maailmas toimub. Narva Kutseõppekeskus tähtsustab projektitegevusi ja rahvusvahelist koostööd.