Seadmed praktikabaasi uuendamiseks

„ Seadmed praktikabaasi uuendamiseks”
 2.5.0200.08-0030
 
Projekti kestus 01.08.2008 kuni 31.12.2010
Projekti kogumaksumus: 15901438 krooni sellest struktuuritoetus 13 491812 krooni
 
Projekti eesmärgiks on tõsta kaasaegse tehnoloogia- ja seadmete baasil kutseõppe kättesaadavus erinevatele elanikkonnagruppidele ning luua materiaalsed tingimused tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutsehariduse andmiseks, täiendõppeks ja ümberõppeks. Kutsehariduse poolelt vajavad Ida- Virumaa ettevõtted just kohapeal koolitatud keskastmejuhte ja oskustöölisi. Nõutumad valdkonnad oleks energeetika, metallitehnoloogia, mehhaanika ja ehitus.
Projektiraames soetatavad seadmed on mõeldud olemasolevate seadmete kaasajastamiseks ja väljavahetamiseks.
 
Projekti tegevuste lühikirjeldus.
Seisuga 1oktoober 2009 on projekti raames soetatud, paigaldatud ja seadistatud õppetöövalmidusse alljärgnevad laboratooriumid:
1. Proportsionaalhüdraulika ja anduriõpetus. Maksumus 2 006 244 krooni Festo OY AB Eesti filiaal.
Anduriõpetus Võimaldab läbi viia praktilisi ülesandeid kaugus- ja asendianduritega ning jõu- ja rõhuanduritega Õpetussarjad sisaldavad kõiki tööstuses põhiliselt esinevaid andureid.
Proportsionaalhüdraulika õpetatavad teemad:
Proportsionaalvõimendi (põhivool, maksimaalne vool, nimiväärtused)
Salvestusparameetrid proportsionaalseks tühjendusklapiks
Proportsionaalse kaitseklapi rakendus, et seada süsteemi maksimaalset rõhku
Sundringlus
4/3-käigulise proportsionaalkraani parameetrid
Erinevate kiirusprofiilide seadmine
Toite/kiire polügonomeetriliste kindelpunktide võrk
AVARII VÄLJA ahel
Rõhu järjestusahel
Rõhu ja asendi kontroll
Määrata kindlaks siirdpinge, mis on iseloomulik lineaarse asetusega liikumise digitaalsensorile
Komporaatori kaardi funktsionaalne kirjeldus
Hüdromootori kiiruskontroll
Hüdromootori ümberpööramine 
Mitmed järjendloogika struktuurid: liikumisest sõltuvad, ajast sõltuvad, koormusest sõltuvad, rõhust sõltuvad
Rõhuandurile iseloomuliku rõhupinge kehtestamine
Käigu kiiruse ja pöörleva kiirusjuhtimise arendamine
2. Elektrotehnika ja elektroonika laboratoorium. Maksumus 1 532571 krooni. Festo OY AB Eesti filiaal.
 Iga töökoha juurde kuulub arvuti (tarkvara kasutamiseks) ja katsestend. Igal töökohal saab õppida järgnevaid teemasid:
Alalisvoolu tehnoloogia
Vahelduvvoolu tehnoloogia
Kolme faasi tehnoloogia
Elektroonika 1 – semikonduktori komponendid
Elektroonika 2 – transistor
Elektroonika 4 – välja transistor
Elektroonika 5 – võimendi
Elektroonika 6 – toiteahelad
Digitaaltehnoloogia
Jõuelektroonika
Elektrimasinad
Alalisvoolumasinad
Asünkroonmasinad
Sünkroonmasinad
3. Autoelektri ja elektroonika laboratoorium. Maksumus 2 064 894 krooni. Festo OY AB Eesti filiaal.
10 multifunktsionaalset töökohta kogu autoelektri ja –elektroonika õpetamiseks.
4. CNC- treimiskeskus. Maksumus 981 286 krooni Festo OY AB Eesti filiaal
 Laboratoorium koosneb 15 töökohast. Iga töökoht koosneb arvutist ja metallilõikepingi juhtpaneelist. Multifunktsionaalsed pingid. Perfektne treipingi ja töötlemiskeskuse integreerimine annab ületamatud töötlemisvõimalused lihtsast treimisest komplektsete töötlemisoperatsioonideni ühel ja samal masin.
5. Multimeedia klassi riistvara ja tarkvara kaasajastamine. Maksumus 1 160 225 krooni. IM arvutid AS.
Multimeedia eriala põhi- ja keskkooli baasil. Disain ja kujundus, videotöötlus, helitöötlus professionaalsel tasemel. Võimalus täiendkursused kvalifikatsiooni tõstmiseks.
Videokonverentsi seadmed:
Videokonverents võimaldab tihedat koostööd teiste õppeasutustega.
6. Metallivaldkond
Keevitusaparaadid 20 tk. Maksumus 799 319 krooni. Femker OÜ
TIG ja MIG/MAG tehnoloogial baseeruvad keevitusseadet mis võimaldavad kaasaegset väljaõpet erinevate tehnoloogiate baasil
7. Autovaldkond seadmed  Maksumus 405 448 krooni. Megastar AS
Kummimontaažiseade ja balanseerimisseade
 
Leping on sõlmitud Metso Automation OY ( Soome) Elektrijaama katlaoperaatori treening simulaatori valmistamiseks. Maksumus 262 500 eurot.
Elektrijaama katlaoperaatori treening simulaator („Power plant training simulator” ) valmib septembriks 2010 a. Treening simulaator mis põhineb metsoDNA tehnoloogial ning on spetsiaalselt mõeldud Balti elektrijaama 8 energiabloki operaatori töö simuleerimiseks. Sobib kvalifikatsiooni omandamiseks( põhieriala) kui ka kvalifikatsiooni tõstmiseks (täiendõpe)
2009 sügisel 2010 kevadel on käesoleva projekti raames planeeritud riigihanked teritus- ja freespingi ning laserlõikepingi soetamiseks.