Dokumendihaldussüsteemi kaasajastamine

 
„Narva Kutseõppekeskuse dokumendihaldussüsteemi kaasajastamine”
 3.5.0200.09-0030
 
Projekti periood 10.07.2009 kuni 10.11.2009
Projekti kogumaksumus: 232 340 krooni sellest struktuuritoetus 193 140 krooni
 
Projekti eesmärgiks on tehnoloogilise ja organisatsioonilise võimekuse loomine asutuste paberivabaks asjaajamiseks.
 
Leping on sõlmitud WebWare OÜ-ga.
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/114719