Õppekorpuse renoveerimine


„Olemasoleva praktikabaasi ja õppekorpuse (Kalda 9) renoveerimine”
 2.5.0200.08-0040
 
Projekti kestus 01.08.2008 kuni 01.03.2010
Projekti kogumaksumus: 15 762 710 krooni sellest struktuuritoetus 13 358 229 krooni
 
Projekti eesmärgiks on tõsta kaasaegse tehnoloogia- ja seadmete baasil kutseõppe kättesaadavus erinevatele elanikkonnagruppidele ning luua materiaalsed tingimused tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutsehariduse andmiseks, täiendõppeks ja ümberõppeks.
 
Kaasajastatud õppe- ja töökeskkond on üks oluline võimalus kutseõppe kvaliteedi, konkurentsivõime ja efektiivsuse tõusuks, tagades koolilõpetaja või täiendõppija näol tööturule oskusliku spetsialisti ning vähendades seeläbi hariduse mittevastavust tööturu nõuetele. Seega on äärmiselt oluline, et õppetööks mõeldud ruumid oleksid kaasaegsed ja ajakohaste vahenditega sisustatud.
Liikumispuudega õpilasele peab võimaldama võrdset juurdepääsu õppe- ja muudele olmeruumidele. Liikumispuudega õpilase juurdepääsu probleem on kavas rekonstrueerimise käigus lahendada invatõstuki paigaldamisega õppekompleksi A korpusesse. Sama oluline on ka täiendõppija kutseõppe kättesaadavus. Kaasaegsete ruumide ja vahendite abil on võimalik paremini arvestada sotsiaalsete partnerite huvidega, pakkudes neile paremaid ja mitmekesisemaid koolitusvõimalusi.
Projekti tegevuste lühikirjeldus.
Projekti raames tellitakse riigihanke avatud menetluse korras 2006 aastal valminud projekti alusel Kalda 9 õppekompleksi A korpuse (ca 3500 m2 ) fassaadi rekonstrueerimistööd. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse A korpusesse lift millega tagatakse liikumispuudega õpilaste ja täiendõppijate ligipääs kõikidele õpperuumidele. Lift on planeeritud olemasoleva garderoobi asemele mida hetkel ei kasutata. Olemasolev garderoob projekteeritakse ümber õpetajate toaks ca 80m2 ning renoveeritakse koristajate ruum.
Augustis- septembris viidi läbi ehituse riigihanke menetlus. Riigihankest võttis osa 6 ehitusfirmat üle Eesti. Riigihanke menetluse tulemusena osutus parimaks pakkujaks AS Eviko Sõlmitud ehituslepingu maksumus on 3,5 milj. krooni.
Omaniku järelevalve teenust osutab AS Casaverde. Ehitustöödega on alustatud ning objekt antakse tellijale üle hiljemalt 01.12.2009 a.