Projektid ja rahvusvaheline koostöö

Alates 01. septembrist 2016 töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus kolmes tegevuskohas – Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Maakonna kolme kutseõppeasutuse ümberkorraldamine üheks kooliks laiendab oluliselt õpilaste, töötajate ja partnerite rahvusvahelise koostöö võimalusi.  

Rahvusvaheliste suhete korraldamise, projektide väljatöötamise ja koordineerimisega tegeleb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakond.

Ühendatud koolil on mitmekesised kogemused Euroopa Liidu programmide (Leonardo da Vinci,  Interreg IV A, Comenius, Grundtvig jne) elluviimisel, mis loovad projektitööks kindla aluse. 2015.a andis Sihtasutus Archimedes Narva Kutseõppekeskusele tulemusliku töö ja läbimõeldud rahvusvahelise strateegia eest Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta 2015-2020.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse projektitegevuse aluseks on Euroopa Liidu programm Erasmus+, mis on suunatud hariduse, koolitamise, spordi ja noorte valdkondade projektide finantseerimisele. Programmi eesmärk on suurendada oskusi, tegeleda tööturuga ja toetada hariduse, koolituse ning noorsootöö süsteemide kaasajastamist.

EL programmi Erasmus+ raames läbiviidavad projektid võimaldavad kooli õpilastele ja töötajatele läbida praktikat partnerkoolides ja ettevõtetes erinevates Euroopa riikides ning suurendada oma konkurentsivõimet.

Kontakt ja info:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Helju Virunurm

peaspetsialist

arendusosakond

Jõhvi, Kutse 13

Helju.Virunurm@ivkhk.ee

+372 5166 013

Karen Sukiasyan

arendusjuhi kt

arendusosakond

Narva, Kreenholmi 45

karen.sukiasyan@ivkhk.ee

+372 5270 400