Kooli ajalugu

Narva Kutseõppekeskus on loodud 1. oktoobril 2000.a. Narva Kutsekeskkooli, Narva Kergetööstuskooli, Narva Kaubanduskooli ja Narva Energeetikute Kooli baasil. Kutseõppekeskus paikneb kahes õppekompleksis, mis asuvad aadressil Kreenholmi 45 (peahoone) ja Kalda 9. 

Narva Kutseõppekeskuse eesmärgiks on põhi- ja gümnaasiumijärgse kutsekeskhariduse võimaldamine teeninduse, finantsvahenduse, kergetööstuse, info-tehnoloogia, ehituse, mehhaanika ja energeetika erialadel, täiendkoolituse korraldamine töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks, ümberõppe korraldamine piirkonna sotsiaalse olukorra leevendamiseks ja koolituse tulemuslikkuse ning kvaliteedi vastavusse viimine vastavalt tööandja ja tööturu nõudmistele regioonis. 

Narva Kutseõppekeskus on noor ning arenev. Koolituse saanud õpilaste valmisoleku tööle asuda tagab praktiline õpe meie töökodades, restoranis, ehitusobjektidel ja mujal praktikabaasides. Õpilased täidavad nii kooli kui ka väljastpoolt tulevaid tellimusi. Meilt teenuseid tellides annate neile võimaluse praktiseerida ja seega arendada Narva tulevaste spetsialistide oskusi. 

Narva Kutseõppekeskus tänab Teid informatsiooniga tutvumise eest ja loodab jätkata meeldivat koostööd. Püüame olla oma töökorralduses võimalikult paindlikud, tehes oma teenustega Teie elu mugavaks. 

 

Ago Silde, kooli direktor 2000 - 2004

Margus Ojaots, kooli direktor 2004 - 2012

Jüri Sasi, kooli direktor 2012 - 2014

Riina Veidenbaum, kooli direktor 2014 - 2016

 

Kutsehariduse arendamine Ida-Virumaal algas üle 60 aasta tagasi. 1946. aastal Kukrusele rajatud esimesest tööstuskoolist on välja kasvanud Kirde-Eesti suurim kutsehariduskeskus.

Aastate jooksul on olnud ümberkorraldusi, koolide liitmisi ja ümbernimetamisi. 2003. aastal liideti Jõhvi Kutsekeskkool ja Eesti Mäehariduskeskus ning moodustati Jõhvi Ametikool, 2005. aastal ühendati kolm kooli - Kohtla-Järve Polütehnikum, Kohtla-Järve Kutsekool ja Jõhvi Ametikool, mille tulemusel loodi Jõhvis asuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. 2016. a 1. septembrist liideti Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega Sillamäe Kutsekool ja Narva Kutseõppekeskus. Liitmise tulemusel jätkab Ida-Viru maakonnas üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.