Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arengukava 2018-2020

Lisa 1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse tegevuskava 2018-2020

Lisa 2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse soetuste kava 2018-2020


Kooskõlastatud kooli nõukogus 30.01.2018

Kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis 04.05.2018