TÄIENDUSÕPE

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppeosakonna ülesanne on luua kõigile soovijatele elukestva õppe võimalused.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub täiskasvanutele tööalaseid esma-, täiend- ja ümberõppekoolitusi, mis annavad võimalusi erialaste teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks, täiendamiseks ja arendamiseks. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus korraldab koolitusi erinevates valdkondades. Õppimine toimub eesti ja vene keeles, kolmes kooli õppehoonetes Jõhvis, Narvas ja Sillamäel, kus paiknevad kaasaegselt sisustatud õppetöökojad ja klassiruumid.

Koolitusi viivad läbi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kogenud õpetajad, tunnustatud koolitajad erinevatest organisatsioonidest ning praktikud.

Ettevõtete tellimusel korraldame erinevatele spetsialistide gruppidele kursusi firma vajadustele maksimaalselt kohandatud õppekavade alusel. Koolituse tellija vajadustest lähtuvalt viime koolitusi läbi ka kliendi ehk tellija ruumides.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus korraldab ka individuaalõpet.

 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Võtke meiega ühendust, teeme kõik selleks, et iga huviline leiaks endale sobiva koolituse!

 

Info ja kursustele registreerimine

Olga Grigorjeva

täiendusõppeosakonna peaspetsialist

3569 368

5261 318

olga.grigorjeva@ivkhk.ee